Rapporter

Her kan du se børnehavens nyeste pædagogiske plan og tilsynsrapport. I den Pædagogiske plan indgår de politiske mål for dagtilbudsområdet, samt synliggørelse af børnehavens arbejde for at leve op til målene.

Lovmæssigt bliver der årligt afholdt et pædagogisk tilsyn med daginstitutionen, der skal sikre at dagtilbuddet opfylder lovens krav. Derudover har tilsynet det formål, at sikre, at dagtilbudsområdet udvikler sin pædagogiske praksis.

Pædagogisk plan:

Aktuel og under udarbejdelse (opdateret september 2023):
Pædagogisk plan 2023

Tidligere pædagogisk plan:
Pædagogisk plan 20-21

Tilsynsrapport:

Tilsynsrapport 2022

Evaluering af pædagogisk plan:

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan 2022

Legepladstilsyn

En gang om året er der legepladstilsyn.