Bestyrelsen

I Dronninglund Børnehave har bestyrelsen og personalet et tæt samarbejde. Hvert år i september afholdes generelforsamling i børnehven, hvor man  som forældre har mulighed for at stille op til bestyrelsen. Der bliver holdt bestyrelsesmøder løbende hen over året. Til bestyrelsesmøderne deltager formanden, næstformanden, de ordinære medlemmere, en personale repræsentant og børnehavens leder. Der bliver taget referat til bestyrelsesmøderne, og referaterne vil løbende blive lagt tilgængelige på Aula. Man er som forældre altid velkommen til at tage kontakt til bestyrelsen via nedenstående emailadresser.

Nuværende bestyrelse:

Formand: Camilla Lynge Kragelund <[email protected]>
Næstformand: Mette Pejstrup <[email protected]>
Personale repræsentant: Tina <[email protected]>
Ordinært medlem: Katrine Brøgger Svendsen <[email protected]>
Ordinært medlem: Johannes