Bestyrelsen

I Dronninglund Børnehave har bestyrelsen og personalet et tæt samarbejde. Hvert år i september afholdes generalforsamling i børnehaven, hvor man som forældre har mulighed for at stille op til bestyrelsen. Der bliver holdt bestyrelsesmøder løbende hen over året. Til bestyrelsesmøderne deltager formanden, næstformanden, de ordinære medlemmer, en personalerepræsentant og børnehavens leder. Der bliver taget referat til bestyrelsesmøderne, og referaterne vil efter hvert møde blive lagt tilgængelige på Aula. Man er som forældre altid velkommen til at kontakte bestyrelsen via nedenstående e-mailadresser.

Nuværende bestyrelse:

Formand: Camilla Lynge Kragelund <[email protected]>
Næstformand: Kasper Bie <[email protected]>
Ordinært medlem: Johannes Mellergaard Mortensen <[email protected]>
Ordinært medlem: Shaline Thredchanamoorthy <[email protected]>
Personale repræsentant: Sanne Hansen
Ekstern medlem: Mette Pejstrup <[email protected]>
Ekstern medlem: Katrine Brøgger Svendsen <[email protected]>
Suppleant medlem: Trine H. Meyer Kristensen <[email protected]>