At være en selvejende institution

Dronninglund Børnehave er en selvejende institution. Det betyder, at børnehaven er finansieret af det kommunale budget, men drives af en bestyrelse. Vi har driftoverenskomst med Brønderslev Kommune, og lovmæssigt har kommunen også tilsynspligt med institutionen. Derudover hører vi ind under den kommunale pladsanvisning. For at drive en selvejende institution, er det vigtigt med en stærk og engageret bestyrelse. Læs mere om vores bestyrelse.

 

Tværfagligt samarbejde

I Dronninglund Børnehave har vi – på lige fod med de kommunale institutioner – mulighed for at bruge de tværfaglige instanser i Brønderslev Kommune.

Det vil sige, at vi kan indstille til PPR (pædagogisk/psykologisk rådgivning) – herunder talepædagoger, samt børne-, fysio-, og/ergoterapeuter.

Vi laver sprogscreeninger i ”Hjernen & Hjertet” – et online program, som støtter pædagogen, i at sikre den rette indsats i forhold til barnets sproglige udvikling.

Derudover kommer talepædagogen ofte i børnehaven for at lave forløb med de sprogligt udfordrede børn. Ligeledes har vi samarbejde med Konsultativt Team, Det Tværfaglige Småbørnsteam samt Støtte/Ressourceteamet.

 

DLO

Dronninglund Børnehave har valgt at være medlem af DLO (Daginstitutionernes Landsorganisation). På deres hjemmeside kan du læse mere om det at være en selvejende institution.