Hybenvej 10, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99455742 
 
  Pæd. tilsyn 2013
 

Dagtilbudsområdet

Tilsyn 2013

Dronninglund børnehave

 

 

Deltagere: Leder Hanne Kristensen, pædagog Annita Baun, Jørn Godsk, Lene Bering

 

 

                                                                                                                     

Sprogpakken

 

 

Beskriv hvorledes I arbejder med

 

  • Samtaler i hverdagen?

 

  • Dialogisk oplæsning?

 

  • Tematisk sprogarbejde?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi læser dagligt, såvel i små grupper som i større grupper. Vi læser bøger der svare til aldersgrupperne og vi samtaler om emnet. Børnene vælger også hvilken bog de gerne vil høre. Der bliver talt om for og bagside, om forfatteren. Det er ofte i en mindre børnegruppe dette foregår, f.eks om eftermiddagen, hvor der er flere børn der er hentet. Til samlingerne og ellers som aktivitet bruges vores sprogposer med forskellige indhold ofte. Sprogposernes indhold er meget forskelligt og til forskellige aldersgrupper.

Vi arbejder med sproget dagligt, men også især når vi arbejder med sproget i læreplanstemaet. I det daglige har vi fokus på sproget og dets betydning. Hvor dan taler vi med og til hinanden.

 

 

ICDP

 

 

Hvordan arbejdes der med etablering af kontakt, tilknytning og skabelse af positive relationer

 

  • I forhold til børnene?

 

 

 

 

  • I forhold til forældrene?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inden barnet starter har vi budt det velkommen i et brev. Vi indbyder til besøg, så barnet har set børnehaven og den/de voksne der er på stuen. Vi gør meget ud af at modtage barnet og sætte ord på de handlinger der foregår når mor/far går. Vi er altid nærværende når der skal siges farvel og selv om barnet har gået her længe, tilbyder vi os. I løbet af den første tid forsøger vi, at barnet finder et eller flere børn det kan lege med. Vi guider dem i legen og finder noget der kan interessere en gruppe. Vi oplever børnene finder den/de voksne som de gerne vil være sammen med. Selv om det er voksne der er på en anden stue, anerkender vi barnets valg, i de tidsrum det kan lade sig gøre. Hvis de ikke gør det forsøger vi, at danne en god relation til barnet. I forhold til forældrene, arbejder vi efter princippet, åbenhed, ærlighed og respekt. Vi er tilgængelige og taler dagligt med dem, enten ved aflevering eller når barnets hentes. Vi fortæller om såvel sjove anekdoter som de mere alvorlige ting.

 

Børn i fællesskaber

 

 

Beskriv jeres inkluderende praksis, der både har fokus på det enkelte barn, men i særdeleshed også på fællesskabet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi bruger især vores aldersopdelte grupper i vores inkluderende praksis. Vi arbejder også med en mindre gruppe børn der har differenceret behov. Det kan være børn der har aktuelle behov i forhold til f.eks. krise i familien, eller børn der har mere brug for hjælp til at indgå i fællesskabet m.m. Vi går ture i små grupper hvor vi forsøger, at finde et potentielt fællesskab for de børn der har brug for det. Vi opfordre forældrene til, at være åbne overfor alle børn og evt. invitere dem hjem. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barn. Vi arbejder med forskelligheder på i børnegrupperne og i personalegruppen. Vi taler om det positive ved et barn og øver os i at forstørre det.

 

Hvordan skaber I rammerne for, at flest mulige børn inkluderes og at alle børn ydes tilstrækkelig støtte til deres udvikling, trivsel og læring?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her i efteråret begynder, vi at illustrerer læreplanstemaerne i vores fysiske rammer. Samtidig arbejder vi med de grønne spirer og med de to fokusområder vil vi skabe trivsel, udvikling og læringsmiljøer.

 

 

Evaluering af læreplanstemaer

 

 

Hvad har evaluering af læreplaner givet jer af ny læring og hvorledes har I brugt det i de nye læreplanstemaer?

 

 

 

 

 

 

 

 

I forhold til den praktiske del, bliver forløbet kortet ned til 2 uger per. tema. derimod vil vi gerne arbejde med temaerne som en naturlig del af den pædagogiske hverdag. (Se ovenfor)  Vi fortsætter med, at der er to personaler som planlægger de to uger. Der er en til to personaler der har ansvaret for de fysiske rammer er indrettet, så der sker fornyelse og så der er udvikling for børnene. Vi har gode erfaringer med, at temaerne planlægges ned til mindste detalje og dog så der stadigvæk er frihed i grupperne til at være spontane.

 

Refleksioner over den pædagogiske praksis generelt

 

 

Hvad har I arbejdet med og være optaget af, siden sidste pædagogisk plan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pga. bl.a. nednormering af personale, har vi haft fokus på strukturen i børnehaven. Den er ændret og vi er ikke færdige. Desuden har vi haft fokus på vi i fremtiden vil lave læringsmiljøer, der både er udviklende for fællesskabet og for den enkelte.

 

 

Fagenhedens tilføjelser

 

 

Børnehavens værdier og praksis er godt beskrevet i Pædagogisk plan og der er gode refleksioner over den pædagogiske praksis. Bestyrelsen har været med i udarbejdelse af både pædagogisk plan og værdigrundlag.

 

Børnehaven har beskrevet hvorledes de bevidst arbejder med strukturændringer for at give plads til en differentieret indsats i den pædagogiske praksis. I dette tilfælde en cafeordning, hvor der tilbydes ekstra ro og nærvær med en voksen i en lille gruppe.

 

Børnehaven skal fremover have mere fokus på at arbejde med alle tre temaer i sprogpakken.

 

Børnehaven har fin sammenhæng mellem mål, konkrete initiativer og tegn på læring i læreplanstemaerne. Børnehaven har fokus på at få arbejdet med læreplanstemaer mere integreret og synligt i hverdagen, balndt andet ved at indrette forskellige læringsrum.

 

Den differentieret indsats i forhold til børn med særlige behov, skal dog fremgå tydeligere i læreplanerne.

 

 

 

 


Sidst opdateret 4. december 2013