Hybenvej 10, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99455742 
 
  Ansættelsesprocedure
 

ANSÆTTELSESPROCEDURE I DRONNINGLUND BØRNEHAVE.

 

 

Procedure ved ansættelse af leder i Dronninglund børnehave:

 

Der deltager minimum 3 fra forældrebestyrelsen, samt personalerepræsentanten.

Der vælges yderligere 1-2 medarbejdere.

 

Der afholdes en samtale med de ansøgere der er interessante for børnehaven. Ud fra den første samtale udvælges der 1-2 ansøgere til en afklarende samtale, hvorefter ansættelsesudvalget udpeger en ny leder. Det gøres klart i stillingsannoncen, at der afholdes to samtaler, med relevante ansøgere.

 

Til den afklarende samtale, gøres ansøgerne bekendte med, at der efter ca. 2- 2,5 mdr. afholdes en samtale med ansættelsesudvalget, hvor der tages udgangspunkt i, hvordan opstarten har været og om de gensidige forventninger er indfriet. Samtalen skal ses som en gensidig trivselssamtale, hvor også personalets trivsel indgår.

 

 

Procedure ved ansættelse af pædagoger i Dronninglund børnehave:

 

Der deltager minimum 1 fra forældrebestyrelsen, lederen, samt personalerepræsentanten.

Der vælges yderligere 1medarbejder. Mindst en af de to medarbejdere, skal være kommende samarbejdspartner på den aktuelle stue.

 

Der afholdes en samtale med de ansøgere der er interessante for børnehaven. Ansættelsesudvalget beslutter hvem der skal tilbydes stillingen.

 

Lederen er forpligtet til, at afholde en samtale efter 2-2,5 måned.

 

 

Procedure ved ansættelse af pædagogmedhjælpere i Dronninglund børnehave:

 

Der deltager minimum 1 fra forældrebestyrelsen, lederen, samt personalerepræsentanten.

Der vælges yderligere en uddannet pædagog, som tilhører stuen hvor stillingen er ledig.

 

Der afholdes en samtale med de ansøgere der er interessante for børnehaven. Ansættelsesudvalget beslutter hvem der skal tilbydes stillingen.

 

Lederen er forpligtet til, at afholde en samtale efter 2-2,5 måned.

 

 

 

 

 

Udarbejdet af Bestyrelsen i Dronninglund Børnehave januar 2013


Sidst opdateret 4. marts 2013