Hybenvej 10, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99455742 
 
  Retningslinjer for bål.
 

 

Retningslinjer for bål på legepladsen i Dronninglund Børnehave.

 

 • Bålet må kun tændes i vores bålhytte og ALTID af en voksen.
 • Der skal mindst være to voksne på legepladsen, hvor af den ene er en fast medarbejder. Personalet i børnehaven skal være informeret om, at der tændes bål.
 • Inden bålet tændes fyldes der en spand med vand der er stilles ved indgangen, til bålhytten. Der skal være en fyldt vandforstøver på spanden.
 • Der er opsat et brandtæppe i bålhytten.
 • Brug kun træ til optænding! Aldrig tændvæsker!
 • Bålet tændes kun af fastemedarbejdere, hvis ikke andet er aftalt.
 • Ved bål skal der ALTID være en voksen i bålhytten.
 • De faste medarbejdere er forpligtet til at instruerer f.eks. en studerende i hvordan reglerne er omkring bålet, hvis det er denne der har opsynet. Det vurderes individuelt hvem der kan tage ansvaret.
 • Inden bålet forlades, skal det være HELT slukket (hæld vand på).

 

 

Retningslinjer for børnene omkring bålet:

 

 • Børnene skal være mindst en meter fra bålet.
 • Bål er hyggeligt, men ikke legetøj. Derfor må børnene IKKE lege med og omkring bålet.

 

Hvis uheldet er ude:        

 

 1. Hæld vand (håndlunken vand) på og tilkald en medarbejder, som kan få de andre børn væk og tilkalde læge/amublancehjælp.
 2. Bliv ved med at skylle med vand hvis der er forbrænding indtil der er kommet hjælp.
 3. Hvis forbrændingen er i ansigtet, skal vandforstøveren bruges og der skal sprayes vand på indtil der er kommet lægehjælp.
 4. Få børnene væk og SLUK BÅLET!
 5. Brug evt. brandtæppet, hvis der er fare for at ilden spreder sig.

 

 

 

 

 


Sidst opdateret 9. marts 2020