Hybenvej 10, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99455742 
 
  Ferie ogLukkedage
 
smileyHUSK DIT BARN HAR OGSÅ BEHOV FOR FERIE, LIGESOM DU HAR.smiley
 
En gang om året bliver udsendt skemaer her på intra til,  til/framelding af børnene til alle (skole) ferier (vi følger ferierne på Dronninglund Skoledistrikt). Af hensyn til udnyttelse af vores ressourcer er det vigtigt, at I overholder svarfristen, da der "kun" bliver afsat personale til de børn der er tilmeldt.

 

VI SAMARBEJDER MED DEN GRØNNE GIRAF, BØRNEHUSET HIMMELBLÅ OG aSAA bØRNEHAVE

Feriesamarbejde i mellem børnehaverne i Dronninglund skoledistrikt.
Asaa Børnehave, Børnehuset Himmelblå, Den Grønne Giraf og
Dronninglund Børnehave
2016, 2017, 2018
 
Det er politisk bestemt, at der i fremtiden skal være et udvidet feriesamarbejde børnehaverne i mellem i Brønderslev Kommune. Derfor er der udarbejdet en feriesamarbejdsplan for de 4 børnehaver i vores distrikt.
 
I vinterferien (uge 8) er det hvert år i Den Grønne Giraf der har åben.
 
I påskeferien (de tre dage i mellem Palmesøndag og Skærtorsdag) er det hvert år Dronninglund Børnehave der har åben.
 
Dagen efter Kr. himmelfartsdag er det hvert år Asaa Børnehave der har åben.
 
I sommerferien (uge 29 og 30) går det på skift i mellem de tre børnehaver i Dronninglund, og det bliver som følgende.
 
I 2016 Den Grønne Giraf – I 2017 er det Himmelblå – I 2018 Dronninglund Børnehave. Det betyder at, Asaa Børnehave kommer til Dronninglund hvert år i sommerferien. Dette er for, at tilgodese flest mulige forældres transport.
 
I efterårsferien (uge 42) er det hvert år Børnehuset Himmelblå der har åben.
 
Det er besluttet at, Børnehuset Himmelblå og Den Grønne Giraf permanent har åben i henholdsvis efterårsferien og vinterferien, da vi formoder (ud fra tidligere års ferielister), at det er der, der er flest tilmeldte børn, og det er de to børnehaver der har den bedste fysiske kapacitet.
 
I Juleferien går det på skift i de 4 børnehaver. I 2016 er det Dronninglund Børnehave der har åben. I 2017 er det Den Grønne Giraf der har åben. I 2018 er det Himmelblå der har åben. I 2019 er det Asaa Børnehave der har åben.  
 
Personale i ferierne:
 
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag og i mellem jul og nytår er der ”kun” personale fra den børnehave der har åben. De øvrige børnehaver er forpligtet til, at besøge den børnehave der har åben, med de børn der har behov for pasning i de to ferier.
 
I de øvrige sammenlægnings ferier er der som udgangspunkt to personaler fra den børnehave der har åben og en personale fra de øvrige.
Skulle det i nogle ferier vise sig der er behov for flere eller færre personaler, aftales det børnehaverne i mellem, hvilke ressourcer der er behov for.
 
Ferieblanketterne meldes ud på børnehavernes intra. Af hensyn til planlægning vil vi bede Jer forældre om, at overholde tidsfristen, som bliver meldt ud samtidig med den aktuelle ferieblanket.
 
Vi ser frem til samarbejdet med Jer og hinanden. Vi glæder os til, at vise børnene hinandens børnehaver. Vi tror og håber det bliver meget lærerigt for os alle, og at det kan skabe, et større fællesskab i mellem både børn og personale.
 
Med venlige hilsner
 
Asaa Børnehave (leder Jytte Larsen), Dronninglund Børnehave (leder Hanne Kristensen), Den Grønne Giraf (leder Elsebeth Kaasing) og Børnehuset Himmelblå (leder Mariane Vesterdorf).
 
 
 
 

 

 


Sidst opdateret 28. januar 2016