Hybenvej 10, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99455742 
 
  Ferie og lukkedage
 
smileyHUSK DIT BARN HAR OGSÅ BEHOV FOR FERIE, LIGESOM DU HAR.smiley

 

På intra vil der være, til/framelding af børnene til alle (skole) ferier (vi følger ferierne på Dronninglund Skoledistrikt). Af hensyn til udnyttelse af vores ressourcer er det vigtigt, at I overholder svarfristen, da der "kun" bliver afsat personale til de børn der er tilmeldt.
 

Det er politisk bestemt, at der skal være et udvidet feriesamarbejde børnehaverne i mellem i Brønderslev Kommune. Derfor er der udarbejdet en feriesamarbejdsplan for de 3 børnehaver i vores distrikt.

VI SAMARBEJDER MED BØRNEHUSET HIMMELBLÅ OG ASAA BØRNEHAVE

Feriesamarbejde i mellem børnehaverne i Dronninglund skoledistrikt.
Asaa Børnehave, Børnehuset Himmelblå og
Dronninglund Børnehave 2021
 

 

Grundet Corona situationen, er feriesammenlægningen pt. sat på standby og ferien afholdes i egen institution.

For at personalet kan få afviklet ferie og afspadsering på en måde, så det er til mindst mulig gene for børnene, så er det vigtigt at I forældre kun melder jeres barn til pasning, hvis I skal på arbejde eller har et pasningsbehov. I skal ikke melde til "for en sikkerheds skyld" - man kan altid få sit barn passet, selvom man har meldt ferie, såfremt det skyldes man er kaldt på arbejde. laugh


 
Personale i ferierne:
 
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag og i mellem jul og nytår er der ”kun” personale fra den børnehave der har åben. De øvrige børnehaver er forpligtet til, at besøge den børnehave der har åben, med de børn der har behov for pasning i de to ferier.
 
I de øvrige sammenlægnings ferier er der som udgangspunkt to personaler fra den børnehave der har åben og en personale fra de øvrige.
Skulle det i nogle ferier vise sig der er behov for flere eller færre personaler, aftales det børnehaverne i mellem, hvilke ressourcer der er behov for.
 
Ferieblanketterne meldes ud på børnehavernes intra. Af hensyn til planlægning vil vi bede Jer forældre om, at overholde tidsfristen, som bliver meldt ud samtidig med den aktuelle ferieblanket
 

Dronninglund børnehave følger Brønderslev Kommunes beslutning omkring lukkedage. En lukkedag er en dag, hvor børnehaven har lukket og hvor der ikke tilbydes pasning andet sted.
Brønderslev Kommune har følgende lukkedage:

  • grundlovsdag den 5. juni
  • juleaftensdag den 24. december

 Derudover er der lukket alle helligdage hvor der ligeledes ikke tilbydes anden pasning.
 
 

 

 


Sidst opdateret 13. april 2021