Hybenvej 10, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99455742 
 
  Ferie og lukkedage
 
smileyHUSK DIT BARN HAR OGSÅ BEHOV FOR FERIE, LIGESOM DU HAR.smiley

 

På intra vil der være, til/framelding af børnene til alle (skole) ferier (vi følger ferierne på Dronninglund Skoledistrikt). Af hensyn til udnyttelse af vores ressourcer er det vigtigt, at I overholder svarfristen, da der "kun" bliver afsat personale til de børn der er tilmeldt.

 

VI SAMARBEJDER MED BØRNEHUSET HIMMELBLÅ OG ASAA BØRNEHAVE

Feriesamarbejde i mellem børnehaverne i Dronninglund skoledistrikt.
Asaa Børnehave, Børnehuset Himmelblå og
Dronninglund Børnehave
2020
 
Det er politisk bestemt, at der skal være et udvidet feriesamarbejde børnehaverne i mellem i Brønderslev Kommune. Derfor er der udarbejdet en feriesamarbejdsplan for de 3 børnehaver i vores distrikt.
 
I vinterferien (uge 8) er det Himmelblå der har åben.
 
I påskeferien (de tre dage i mellem Palmesøndag og Skærtorsdag) er det hvert år Dronninglund Børnehave der har åben.
 
Dagen efter Kr. himmelfartsdag er det hvert år Asaa Børnehave der har åben.
 
I sommerferien (uge 29 og 30) går det på skift i mellem de to børnehaver i Dronninglund, og det bliver som følgende.

I 2020 er det Himmelblå der har åben.

Det betyder at, Asaa Børnehave kommer til Dronninglund hvert år i sommerferien. Dette er for, at tilgodese flest mulige forældres transport.


I efterårsferien (uge 42) er det hvert år Børnehuset Himmelblå der har åben.

I juleferien er der skift mellem Dronninglund børnehave og Børnehuset Himmelblå. 


 
Personale i ferierne:
 
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag og i mellem jul og nytår er der ”kun” personale fra den børnehave der har åben. De øvrige børnehaver er forpligtet til, at besøge den børnehave der har åben, med de børn der har behov for pasning i de to ferier.
 
I de øvrige sammenlægnings ferier er der som udgangspunkt to personaler fra den børnehave der har åben og en personale fra de øvrige.
Skulle det i nogle ferier vise sig der er behov for flere eller færre personaler, aftales det børnehaverne i mellem, hvilke ressourcer der er behov for.
 
Ferieblanketterne meldes ud på børnehavernes intra. Af hensyn til planlægning vil vi bede Jer forældre om, at overholde tidsfristen, som bliver meldt ud samtidig med den aktuelle ferieblanket
 

Dronninglund børnehave følger Brønderslev Kommunes beslutning omkring lukkedage. En lukkedag er en dag, hvor børnehaven har lukket og hvor der ikke tilbydes pasning andet sted.
Brønderslev Kommune har følgende lukkedage:

  • grundlovsdag den 5. juni
  • juleaftensdag den 24. december

 
 
 

 

 


Sidst opdateret 27. juli 2020