Hybenvej 10, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99455742 
 
  Samarbejdspartnere
 
For at sikre en optimal udvikling for Jeres børn samarbejder vi med mange forskellige instanser i kommunen.

Vi taler selvfølgelig ikke med nogen om Jeres barn uden at have Jeres tilladelse.

Husk at børn udvikler sig forskelligt, og det normale har vide rammer. Har I spørgsmål om Jeres barns udvikling, står vi altid til rådighed.

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING:
Forskellige eksperter kan bruges efter behov og altid i samarbejde med forældrene.

TALEPÆDAGOG:
Kommer i børnehaven, hvis der er børn, som har behov for støtte til deres sproglige udvikling, og som vejleder for personalet.

PSYKOLOG:
Efter behov modtager personalet og supervision i forhold til børn med særlige behov, og forældre har mulighed for råd og vejledning.

STØTTETEAMET:
Hvis der er børn som kræver speciel støtte, kan der søges støttepædagog i et aftalt antal timer. Lederen af støtteteamet kan altid kontaktes, hvis personalet har brug for råd og vejledning.

SUNDHEDSPLEJERSKEN:
Rådgiver os omkring børn med særlige behov.

SKOLEN:
Samarbejde med børnehaveklasselederne, om de ældste børn i børnehaven. Samarbejdet består i at børnene kommer på besøg på skolen sammen med voksne fra børnehaven i et indskolingsforløb med deltagelse af børnehaveklasselederne.

TVÆRFAGLIGT DISTRIKTSTEAM:
Er Brønderslev Kommunes organisering af det forebyggende samarbejde mellem kommunens ansatte på børneområdet, kommunens skoler og institutioner samt forældre. Formålet er, at sikre at der ydes forebyggende tværfagligt samarbejde om et barn med særlige behov, når det vurderes relevant.

I øvrigt samarbejder vi også med Den Grønne Giraf og Børnehuset Himmelblå. (det hedder de to andre børnehaver i Dronninglund by. ) 


Sidst opdateret 23. oktober 2020