Hybenvej 10, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99455742 
 
  Kommunikationspolitik
 
 

God kommunikation mellem børnehave og hjem er en forudsætning for et godt samarbejde. Når vi også vil bruge intranettet, som kommunikationsmedie, er det derfor yderligere vigtigt at have en politik for vores indbyrdes kommunikation, således at alle involverede ved, hvilke spilleregler der gælder.

Forventninger og etik:
Når børnehave og hjem kommunikerer, er det af stor betydning, at begge parter som udgangspunkt, har de samme forventninger til hinanden. Der bør være en forventning om, at almindelige anerkendte etiske spilleregler bliver overholdt, således at det er ”sagen”, der er til debat, og ikke andet.

Som en del af børnehavens kommunikationspolitik, er der derfor opstillet en række forventninger til børnehave og hjem.

- Skriv aldrig når du er oprørt
- Hold god tone
- Vis åbenhed
- Saglighed
- Relevans
- Undgå personlige angreb

Ovenstående gælder både for samtaler, skriftlige henvendelser og besvarelser.

Vi forventer, at der er tillid og åbenhed omkring henvendelser både til personale og bestyrelse, således der ikke forekommer anonyme henvendelser til bestyrelsen, fordi børnehaven så ikke har mulighed for at respondere direkte herpå.

Endvidere opsættes der følgende forventninger:

Elektronisk kommunikation: Personalet tjekker deres elektroniske kommunikationskanaler hver anden dag – eksklusiv ferie, fridage og sygdom.

Forældre skal ligeledes løbende orientere sig om meddelelser, beskeder og aktiviteter på forældreintra, således de er i stand til at forholde sig aktivt til relevant information.

Forældreintra-mail: Mails er til korte beskeder af informativ art – altså ikke debatskabende. Det kan være sygemeldinger, fridage og tilmelding/framelding.

Der kan forventes svar på henvendelser via mails fra personalet indenfor 3 hverdage.
Børnehaven forventer ligeledes hurtigst muligt svar fra forældre på henvendelser fra børnehaven. Altså 3 hverdages svar frist på mails, meddelelser og udlagte dokumenter, medmindre der er anført anden svar dato.

Overordnet vil vi gøre opmærksom på, at brugen af intranettet ikke er en erstatning for vores daglige kontakt mellem personale og forældre i børnehaven. Vi vægter stadig den daglige kontakt meget højt , når der er nogle vigtige beskeder vedr. barnets dag.

 


Sidst opdateret 28. april 2020