Hybenvej 10, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99455742 
 
  Bestyrelsens opgaver
 
Bestyrelsens opgaver

Forældebestyrelsen består af 4-5 repræsentanter, valgt af og blandt forældre til børn i børnehaven, samt en repræsentant valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i Dronninglund Børnehave. Lederen er sekretær i bestyrelsen.

Da Dronninglund Børnehave er en selvejende institution, har vores bestyrelse andre ansvarsområder end i en ren kommunal institution. Bestyrelsen er i samråd med børnehavelederen den ansættende og afskedigende myndighed vedrørende det uddannede personale. Desuden er bestyrelsen ansvarlig overfor Brønderslev Kommune i forhold til driftsoverenskomsten.


Sidst opdateret 6. november 2020