Hybenvej 10, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99455742 
 
  Bestyrelse
 
Bestyrelsen i Dronninglund børnehave

I Dronninglund børnehave består forældrebestyrelsen af fem repræsentanter, valgt af og blandt forældrene til børn i børnehaven, samt en repræsentant fra personalet, valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere, og lederen af børnehaven.  Forældrebestyrelsesrepræsentanterne vælges for to år, således at halvdelen er på valg hvert år. Desuden vælges der to suppleanter.

Bestyrelsen konstitueres på det førstkommende møde efter nyvalg. Der vælges formand, næstformand og kassér af og blandt forældrerepræsentanterne. 

Vi holder bestyrelsesmøde ca. hver anden måned alt efter behov.

Da Dronninglund børnehave er en selvejende institution har vores bestyrelse større ansvarsområde end en ren kommunal institution. Dette betyder blandt andet at bestyrelsen er den ansættende og afskedigende myndighed vedrørende personalet. Desuden er bestyrelsen ansvarlig overfor Brønderslev kommune i forhold til driftsoverenskomsten.

En oversigt over den nuværende bestyrelses konstruktion kan ses på opslaget i børnehaven.


Sidst opdateret 29. januar 2020