Hybenvej 10, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99455742 
 
  Når vi leger.
 

Når vi leger.


I Dronninglund børnehave prioriterer vi børns frie leg, men det betyder ikke, at vi som voksne er passive. Vi vil have øje for, hvor og hvornår vi skal være rollemodeller og guide børnene i deres leg. Vi mener, at det er gennem legen der skabes læring og legen har stor betydning for en sund personlig udvikling.
 

  • Leg, både inde og ude, er en af de vigtigste former for aktivitet i børnehaven.
  • Børns leg hænger nøje sammen med deres alder og det udviklingstrin, de er på.
  • Børn bruger legen til at bearbejde konflikter, oplevelser m.m. Børn er i stand til at omsætte virkeligheden til leg - og leg til virkelighed.
  • Det er ofte i legen, vi ser hvilke udfordringer et barn måske er i eller har. Børn bruger legen til at udvikle identitet og afprøve forskellige roller.
  • I legen knyttes venskaber og nære relationer. Det er vigtigt for alle børn at være en del af et værdifuldt fællesskab. Børnene lærer at tage sociale hensyn – eksempel: Hvem skal bestemme i denne leg? Hvilken leg skal vi lege? De lærer at udvise empati og gå på kompromis. Ofte vælger barnet ikke legen for legens skyld, men for at være sammen med en ven eller en gruppe venner.
  • Generelt stimulerer legen barnets hele udvikling - altså sprogligt, motorisk, intellektuelt, følelsesmæssigt, kulturelt og socialt.
  • Vi bruger de mange muligheder vores hus har og vi betragter legepladsen som et ekstra rum, hvor børnene kan bruge både kroppen, fantasien og sanserne.
  • Vi leger med mudder, vi maler, vi spiller fodbold, tumler på store dæk og klatrer i træer. Det er vigtigt, at børnene har tøj på som kan tåle al den aktivitet og I skal være forberedte på, at udetøjet er beskidt og godt brugt, når I tager det med hjem hver fredag.
  • Vi bruger også vores omgivelser udenfor børnehaven, som giver mere stof til fantasien, sproglige udvikling, læring om hvor vi bor og byens muligheder. 

Billede 1

Sidst opdateret 29. april 2020