Hybenvej 10, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99455742 
 
  Politik omkring billeder og lignende
 

Billeder, video og lydoptag i

Dronninglund børnehave.

 

Ved arrangementer i Dronninglund børnehave, f.eks børnefødselsdage, julefest og bedsteforældredag med videre, er det tilladt at tage billeder af dit eget barn. Optræder der andre børn på billederne, skal du have samtykke fra disse børns forældre.

 

Alt billedmateriale er til privat brug og må ikke bruges på sociale medier såsom Facebook, Instagram osv. uden samtykke fra alle, inklusive medarbejderne, som optræder på billedet.

 

Det er kun medarbejderne i Dronninglund børnehave, der må optage video og lydfiler af børnene, da dette kræver forældretilladelse.

Video og lydfiler bliver ikke videregivet til 3. part uden samtykke.

 Sidst opdateret 9. marts 2020