Hybenvej 10, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99455742 
 
  Opstart i børnehaven
 

Opstart i børnehaven


Inden barnet starter:

Når vi får besked fra kommunen om, at jeres barn skal begynde i Dronninglund børnehave, sender vi et velkomstbrev til jer. I ringer til os og aftaler en tid for et besøg. Vi kan kontaktes på tlf. 99455742.

Når I kommer på besøg, vil barnets stuepædagog tage imod jer, vise jer rundt i børnehaven og I kan hilse på resten af personalet. I vil se stuen som jeres barn skal gå på samt garderoben, vi viser hvor madpakken skal være og får en snak om hverdagen i vores børnehave. Vi vil meget gerne høre om jeres barns behov, vaner og om jeres forventninger til den kommende tid. Vi ønsker at give jeres barn den bedste start i børnehaven, derfor er samarbejdet vigtig for os. Sammen med pædagogen taler i op indkøringen, hvordan den nemmest kan forløbe, ud fra fælles forventninger. Det er vores pædagogiske erfaring at en for lang indkøring ikke gavner barnet og vi anbefaler at man bruger en uge max to på indkøringen.

I vil også få udleveret relevante folder med oplysninger omkring vores fælles digitale forum osv.

 

En god start på børnehavelivet:

 • Planlæg barnets start i børnehaven, afsæt god tid til indkøringen.
 • Korte dage i starten, så barnet ikke har fået ”nok”, men glæder sig til at komme igen i morgen. Det kan være en fordel at tale med pædagogen dagligt omkring næste dag og hvor lang den evt. skal være.
 • Vi laver sammen gode farvelritualer. Hvis jeres barn er ulykkeligt, når I tager afsked, er I altid velkomne til at ringe til børnehaven for at høre, hvordan jeres barn har det. Vi kontakter jer, hvis vi oplever, at det er for svært for jeres barn.
 • Vi vil gerne, at I skriver navn i barnets ejendele – overtøj, fodtøj, madkasse m.m. Dette gør, at vi lettere kan hjælpe barnet med at finde tingene.
 • Det betyder ofte meget for barnet at skulle have madpakke med i børnehaven. Vi anbefaler en madkasse, som barnet selv kan åbne. Vi hjælper gerne, men det er ofte vigtigt for barnet selv at kunne åbne den og derved være selvhjulpen.

 

Forventninger

 
Vi forventer at I:

 • Tjekker børnene ind og ud på komme-/gåskærmen samt siger goddag og farvel til en voksen,
 • Orienterer jer på børnehavens opslagstavler og følger med på børnehavens intra, samt facebookside,
 • Fortæller om vigtige forhold i jeres barns liv, som kan have indflydelse på jeres barns hverdag,
 • Kommer til os, hvis der er ting, vi kan gøre anderledes og bedre,
 • Dagligt pakker børnenes tøj ud af tasken, det er med til at barnet bliver selvhjulpen.
 • Holder barnets garderobe ryddelig og sætter skoene på hylden, så rengøringsassistenten kan komme til at gøre rent,
 • Har navn på alle barnets ejendele også madkassen.
 • Sørger for, at der er rigeligt skiftetøj i garderoben
 • Deltager, når vi har fælles arrangementer - det betyder meget for jeres barn,
 • Kommunen har ingen forsikring, der forsikrer jeres barn, vi forventer, at I selv sørger for dette.

I kan forvente at vi:

 • Møder børnene i øjenhøjde og tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone,
 • Deltager aktivt i hverdagen med jeres barn,
 • Har fokus på jeres barns dannelse, trivsel, udvikling og læring i hverdagen Er anerkendende, nærværende og omsorgsfulde voksne,
 • Fokus på de styrkede læreplaner som vi løbende arbejder med hen over året.
 • Har fokus på faglighed og kompetenceudvikling.
 • Er i tæt dialog med jer om jeres barns trivsel og udvikling i børnehaven, vægter et højt informationsniveau,
 • Har humor, er imødekommende og venlige.
 • Vægter et godt forældresamarbejde

 


Sidst opdateret 28. april 2020