Hybenvej 10, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99455742 
 
  Familie GPS
 
Billede 1

 

Et tilbud til forældre i Brønderselv Kommune med børn i alderen 3 - 6 år.

 

 

Familie GPS’en er en familiestue og et tilbud til familier i hele kommunen med børn i alderen 3 - 6 år. Generelt henvender Familie GPS’en sig til familier, der ønsker at få redskaber til og se nye muligheder i hverdagens almene udfordringer. Ideén med Familie GPS’en er - gennem samarbejde mellem dagtilbud og forældre, at skabe en bedre hverdag for det enkelte barn.

Formålet er at vejlede og give redskaber til de familier, hvor forskellige problemstillinger gør, at barnet ikke har den optimale trivsel og udvikling i sin hverdag i børnehaven. Via Familie GPS’en skabes et miljø for børn og forældre, hvor forældrene får hjælp til at omsætte vejledningen til praksis. Desuden øver man sig i praksis sammen med andre forældre, som man kan blive inspireret af og skabe et fællesskab sammen med. Endvidere understøtter Familie GPS’en det pædagogiske arbejde i børnehaven, hvor der også arbejdes med mål for barnet og den kontekst barnet er en del af.

Idéen med Familie GPS’en er, at pædagoger og forældre er sammen om at bryde mønstre og dermed skabe en bedre hverdag for barnet i børnehaven.

Mini GPS’en er for børn i alderen 4 - 6 år. Mini GPS’en henvender sig til børn, som har brug for at få lært nye veje at gå, både individuelt og i fællesskabet. Målet er, at barnet i samarbejde med de voksne, tilegner sig nye kompetencer i forhold til de følelsesmæssige og sociale områder. Et forløb strækker sig over otte uger, hvor barnet én dag om ugen er i Mini GPS’en sammen med fem andre børn og medarbejderne fra Familie GPS’en. Et sådant Mini GPS-forløb gennemføres i et tæt samarbjde mellem forældre, dagtilbud og Familie GPS-medarbejdere.

 

Familie GPS Øst

Præstevænget , Hjallerup

Tlf.: 20 30 53 70

FamilieGPSost@99454545.dk

Familie GPS Vest

Hedelundsgade 2, Brønderslev

Tlf.: 21 14 69 72

FamilieGPSvest@99454545.dk

 

Folder kan udleveres af børnehaven.


Sidst opdateret 28. maj 2020